ΣΑΝ ΝΤΕΚ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Logo

Τεχνική-επενδυτική εταιρία, κυπριακών και αιγυπτιακών, κυρίως, συμφερόντων. Σκοπός της είναι η εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών και οικοδομικών έργων για λογαριασμό της ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή δημοσίων έργων γενικότερα. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2008, έχει στην κατοχή της από το 2009 εδαφική έκταση περίπου 3,5 στρεμμάτων στο κέντρο του Διακοπτού, στην οποία προβλεπόταν η κατασκευή 8 ανεξάρτητων κατοικιών αλλά λόγω των δύσκολων οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα μέχρι σήμερα παραμένει, ανεκμετάλλευτο.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 999024410
Δ.Ο.Υ.: Αιγίου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Εταιρεία Κατασκευών Αξιοποίησης Ακινήτων και Υπηρεσιών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6972552170
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διακοπτό Αχαΐας
ΤΚ: 25003
MAIL: sundeck4@gmail.com
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36468016000
Αρ.ΜΑΕ: 66065/22/Β/08/27
Αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ: Επιμελητήριο Αχαΐας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ισολογισμός 2013
Ισολογισμός 2014